✪ Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự như sau...
Những việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Theo quy định tại Điều 340 Bộ luật tố tụng dân sự, những việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án gồm.. ...
Xem thêm
Quy định về quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Quy định về quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định.. ...
Xem thêm
Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn đó, Tòa án phải ra quyết định.. ...
Xem thêm
Quy định về đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Quy định về đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.. ...
Xem thêm
Quy định về thời hạn ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Quy định về thời hạn ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày thụ lý đơn.. ...
Xem thêm
Quy định về đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Quy định về đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định.. ...
Xem thêm
Quy định về quyết định tuyên bố một người là đã chết

Quy định về quyết định tuyên bố một người là đã chết

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết. Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.. ...
Xem thêm
Nội dung Đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Nội dung Đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.. ...
Xem thêm
Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.. ...
Xem thêm
Xử lý tình huống khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin xác thực là người đó còn sống

Xử lý tình huống khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin xác thực là người đó còn sống

Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1486445 lượt

090 574 6666