✠ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự...
Quy định của pháp luật về thời hiệu khiếu nại

Quy định của pháp luật về thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là mười lăm ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.. ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại; Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình.. ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Người khiếu nại có các quyền sau đây: Tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khiếu nại; Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án.. ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về quyết định, hành vi tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

Quy định của pháp luật về quyết định, hành vi tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định.. ...
Xem thêm
Biện pháp xử lý cá nhân, cơ quan, tổ chức không thi hành quyết định của Tòa án

Biện pháp xử lý cá nhân, cơ quan, tổ chức không thi hành quyết định của Tòa án

Cá nhân, cơ quan, tổ chức không thi hành quyết định của Tòa án về việc cung cấp chứng cứ mà cá nhân, cơ quan, tổ chức đó đang quản lý, lưu giữ thì có thể bị Tòa án quyết định.. ...
Xem thêm
Vi phạm nội quy phiên Tòa

Vi phạm nội quy phiên Tòa

Người có hành vi vi phạm nội quy phiên tòa thì tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị chủ tọa phiên tòa quyết định phạt cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính.. ...
Xem thêm
Người có hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng thì bị xử lý như thế nào

Người có hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng thì bị xử lý như thế nào

Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị Tòa án phạt cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành chính hoặc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.. ...
Xem thêm
Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự

Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự

Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không có mặt tại Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa.. ...
Xem thêm
Người làm chứng cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án

Người làm chứng cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án

Người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa mà không có lý do chính đáng và nếu sự có mặt của họ gây trở ngại cho việc thu thập.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1585667 lượt

090 574 6666