✜ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm ...
Phương thức gửi đơn khởi kiện

Phương thức gửi đơn khởi kiện

Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết giải quyết vụ án bằng phương thức.. ...
Xem thêm
Quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt.. ...
Xem thêm
Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây.. ...
Xem thêm
Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải.. ...
Xem thêm
Quyền, nghĩa vụ của người nhận được thông báo thụ lý vụ án

Quyền, nghĩa vụ của người nhận được thông báo thụ lý vụ án

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người nhận được thông báo, người được thông báo phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu ...
Xem thêm
Thời hạn cấp trích lục bản án, bản án tại tòa án cấp sơ thẩm

Thời hạn cấp trích lục bản án, bản án tại tòa án cấp sơ thẩm

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên toà, các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện được Toà án cấp trích lục bản án.. ...
Xem thêm
Sửa đổi, bổ sung bản án

Sửa đổi, bổ sung bản án

Sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung bản án, trừ trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. Việc sửa chữa, bổ sung... ...
Xem thêm
Thủ tục khi tuyên án tại tòa án cấp sơ thẩm

Thủ tục khi tuyên án tại tòa án cấp sơ thẩm

Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được phép của chủ toạ phiên toà. Chủ toạ phiên toà hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử.. ...
Xem thêm
Nội dung bản án sơ thẩm

Nội dung bản án sơ thẩm

Toà án ra bản án nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định của Toà án, phần quyết định.. ...
Xem thêm
Quy định về nghị án tại tòa án cấp sơ thẩm

Quy định về nghị án tại tòa án cấp sơ thẩm

Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án. Chỉ có các thành viên của Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên của.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1585566 lượt

090 574 6666