❖ Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế
Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản ...
Xem thêm
Hồ sơ phục vụ thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Hồ sơ phục vụ thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Hồ sơ phục vụ thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất ...
Xem thêm
Phương án xử lý quyền sử dụng Đất và Tài sản trên Đất

Phương án xử lý quyền sử dụng Đất và Tài sản trên Đất

Phương án xử lý quyền sử dung đất và tài sản trên đất là một trong những nội dung quan trọng và phức tạp trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 22 lượt

Tổng số đã xem: 1338319 lượt

090 574 6666