❖ Tổng hợp các thắc mắc về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp...
Cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp

Điều 16 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các cơ quan nhà nước về đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau .. ...
Xem thêm
Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện

Điều 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau.. ...
Xem thêm
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh

Điều 14 nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh như sau.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494750 lượt

090 574 6666