Thừa kế, Di chúc và Tặng cho tài sản trong thời kỳ Hôn nhân là chế định cơ bản nhất về Tài sản trong Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến...
Di sản và Khai nhận di sản thừa kế

Di sản và Khai nhận di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: "Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác". Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền ...
Xem thêm
Tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình, tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng.. ...
Xem thêm
Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định của Bộ luật dân sự, thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc. Cá ...
Xem thêm
Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế.. ...
Xem thêm
Di chúc và các yếu tố pháp lý của Di chúc

Di chúc và các yếu tố pháp lý của Di chúc

Theo quy định của Bộ luật dân sự: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người ...
Xem thêm
Quyền thừa kế tài sản giữa vợ, chồng

Quyền thừa kế tài sản giữa vợ, chồng

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung; Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1585673 lượt

090 574 6666