Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tư vấn Doanh nghiệp, Luật thương mại

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn kinh doanh thương mại, tư vấn hợp đồng là thế mạnh của HSLAWS, HSLAWS đã trợ giúp pháp lý cho hàng ngàn lượt khách hàng là Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chủ yếu trọng tâm vào một số lĩnh vực: 1. Quản trị kinh doanh, quản trị hệ thống tổ chức của doanh nghiệp, 2. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, 3. Chuẩn hóa hệ thống văn bản pháp lý và biểu mẫu của doanh nghiệp.
 
Các dịch vụ cụ thể như sau:
 
                      1. Tư vấn hệ thống pháp luật kinh doanh, thương mại, hợp đồng.
                      2. Xây dựng hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp.
                      3. Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng ngành nghề, mô tả công việc các bộ phận trong Doanh nghiệp.
                      4. Tư vấn chế độ chính sách cho người lao động, xây dựng quy chế trả lương, khen thưởng kỷ luật, BHYT, BHXH.
                      5. Tư vấn các giải pháp: An ninh nội bộ, An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống lụt bão, pháp luật môi trường.
                      6. Tư vấn xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, Hệ thống quản lý chất lượng ISO.
                      7. Tư vấn đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên ngành về các kỹ năng làm việc cho người lao động.
                      8. Tư vấn pháp lý, trợ lý pháp luật, thẩm định hoạt động pháp lý doanh nghiệp, thương mại, khen thưởng kỷ luật, tranh chấp lao động...

Danh mục các dịch vụ thuộc: Tư vấn Doanh nghiệp, Luật thương mại

Tư vấn hệ thống pháp luật Kinh doanh, Thương mại, Hợp đồng. Tư vấn hệ thống pháp luật Kinh doanh, Thương mại, Hợp đồng.HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống pháp luật kinh doanh, Luật Thương mại, phân tích các dạng hợp đồng, phân tích tính chất mức độ vi phạm hợp đồng, cụ thể hóa các thông tin pháp luật thành bản tin cho Doanh nghiệp. >> Chi tiết
Tư vấn xây dựng cơ cấu, chức năng các bộ phận trong Doanh nghiệp Tư vấn xây dựng cơ cấu, chức năng các bộ phận trong Doanh nghiệpCơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất, nó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, Cơ cấu tổ chức vững chắc có kết tinh trí tuệ tập thể, với tinh thần đoàn kết nội bộ cao, có đội ngũ năng lực cao, đồng đều... >> Chi tiết
Tư vấn chế độ chính sách, quy chế trả lương, khen thưởng, BHYT, BHXH Tư vấn chế độ chính sách, quy chế trả lương, khen thưởng, BHYT, BHXHChế độ chính sách đối với người lao động là một nội dung quan trọng gắn liền với quyền lợi thiết thực của người lao động. Chế độ chính sách cho người lao động bao gồm: Lương, Thưởng, BHYT, BHXH, các thù lao khác...  >> Chi tiết
Tư vấn giải pháp An ninh nội bộ, An toàn lao động cho doanh nghiệp Tư vấn giải pháp An ninh nội bộ, An toàn lao động cho doanh nghiệpHSLAWS tư vấn và cung cấp biểu mẫu về phương án An ninh nội bộ, Quy chế An toàn lao động, Phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, quy định về môi trường, xử lý rác thải, Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể... >> Chi tiết
Tư vấn xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng. Tư vấn xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng.Văn hóa Doanh nghiệp, Văn hóa kinh doanh bây giờ được đánh giá là tài sản của Doanh nghiệp, nó tạo ra sự khác biệt và phân biệt đẳng cấp giữa Doanh nghiệp này và Doanh nghiệp khác, là kết tinh của thương hiệu, ý chí nỗ lực... >> Chi tiết
Tư vấn đào tạo nội bộ, kỹ năng làm việc trong Doanh nghiệp Tư vấn đào tạo nội bộ, kỹ năng làm việc trong Doanh nghiệpDoanh nghiệp muốn có sự phát triển bền vững thì bắt buộc phải có hệ thống đào tạo nội bộ tốt, hệ thống đào tạo này giúp cho Doanh nghiệp phổ biến chính sách nhanh nhất, xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, chuẩn hóa các quy định... >> Chi tiết
Tư vấn về Thương mại, Hợp đồng, tranh chấp lao động cho Doanh nghiệp Tư vấn về Thương mại, Hợp đồng, tranh chấp lao động cho Doanh nghiệpVới dịch vụ này, Khách hàng có Luật sư - Văn phòng luật sư là trợ lý pháp luật thường xuyên cho các hoạt động thương mại, kinh doanh, đàm phán giao kết hợp đồng, xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động trong lĩnh vực.. >> Chi tiết
Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp. Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp.Hệ thống quản lý của Doanh nghiệp là tập hợp các công cụ quản lý, với sự liên quan mật thiết và không thể tách rời, các công cụ quản lý bổ sung đan xen chặt chẽ với nhau để bảo đảm mục tiêu quản lý của Doanh nghiệp... >> Chi tiết

Dịch vụ khác: