Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn kinh doanh thương mại, tư vấn hợp đồng là thế mạnh của HSLAWS, HSLAWS đã trợ giúp pháp lý cho hàng ngàn lượt khách hàng là Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chủ yếu trọng tâm vào một số lĩnh vực: 1. Quản trị kinh doanh, quản trị hệ thống tổ chức của doanh nghiệp, 2. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, 3. Chuẩn hóa hệ thống văn bản pháp lý và biểu mẫu của doanh nghiệp.
 
Các dịch vụ cụ thể như sau:
1. Tư vấn hệ thống pháp luật kinh doanh, thương mại, hợp đồng.
2. Xây dựng hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp.
3. Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng ngành nghề, mô tả công việc các bộ phận trong Doanh nghiệp.
4. Tư vấn chế độ chính sách cho người lao động, xây dựng quy chế trả lương, khen thưởng kỷ luật, BHYT, BHXH.
5. Tư vấn các giải pháp: An ninh nội bộ, An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống lụt bão, pháp luật môi trường.
6. Tư vấn xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, Hệ thống quản lý chất lượng ISO.
7. Tư vấn đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên ngành về các kỹ năng làm việc cho người lao động.
8. Tư vấn pháp lý, trợ lý pháp luật, thẩm định hoạt động pháp lý doanh nghiệp, thương mại, khen thưởng kỷ luật, tranh chấp lao động...
Xây dựng hệ thống quản lý Công ty mẹ - Công ty con

Xây dựng hệ thống quản lý Công ty mẹ - Công ty con

Hiện nay, mô hình công ty mẹ - công ty con đang trở nên phổ biến ở Việt Nam, cả trong doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Mô hình công ty mẹ - công ty con con có nhiều ưu điểm cả về cơ cấu tổ chức.. ...
Xem thêm
Phân tích chức năng nhiệm vụ các bộ phận và sự phối kết hợp

Phân tích chức năng nhiệm vụ các bộ phận và sự phối kết hợp

Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thì nhà quản lý cần chú trọng đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức công ty, đặc biệt là xác định vai trò và vị trí của các bộ phận, phòng ban.. ...
Xem thêm
Yêu cầu, Mô tả công việc cho các chức danh

Yêu cầu, Mô tả công việc cho các chức danh

Khi một doanh nghiệp tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự phải xây dựng những yêu cầu, tiêu chuẩn cho các vị trí công tác và lập bản mô tả những công việc cần phải thực hiện .. ...
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức và phương án quản lý của Doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức và phương án quản lý của Doanh nghiệp

Tổ chức cơ cấu công ty phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty. Cơ cấu tổ chức công ty gồm .. ...
Xem thêm
Chuyển đổi hệ thống quản lý, phân cấp trách nhiệm

Chuyển đổi hệ thống quản lý, phân cấp trách nhiệm

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật ...
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức thể hiện các mối quan hệ chính thức hoặc phi chính thức giữa những con người trong tổ chức. Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp sẽ phát huy sức mạnh của tập thể lao động trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp.. ...
Xem thêm
Chế độ, chính sách lao động

Chế độ, chính sách lao động

Chế độ, chính sách lao động là một vấn đề quan trọng được người lao động quan tâm. Việc ban hành chế độ, chính sách lao động hợp lý sẽ tạo động lực phấn đấu và làm việc cho người lao động.. ...
Xem thêm
Khen thưởng, kỷ luật

Khen thưởng, kỷ luật

Bên cạnh việc đề ra các chính sách lao động hợp lý thì khen thưởng, kỷ luật cũng là vấn đề quan trọng cần phải quan tâm trọng trong mỗi doanh nghiệp... ...
Xem thêm
Tư vấn an ninh nội bộ

Tư vấn an ninh nội bộ

An ninh, chính trị nội bộ là một vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm trong quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh.. ...
Xem thêm
Phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ

Phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ

Phòng chống lụt bão, cháy nổ hiện nay vẫn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 505810 lượt

090 574 6666