Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tư vấn Thủ tục hành chính, Tư pháp

HSLAWS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng về lĩnh vực thủ tục hành chính, tư pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trình tự thủ tục, cách thức tiến hành, thời gian thụ lý và các biểu mẫu.
 
Cụ thể các dịch vụ như sau: 
 
               1. Tư vấn thủ tục tố tụng: Hình sự, Dân sư, Lao động, Hành chính, Kinh tế, Trọng tài kinh tế.
               2. Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi, kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài.
               3. Tư vấn pháp luật về Quốc tịch, hộ khẩu, mở thừa kế, xác lập di chúc, thỏa thuận phân chia tài sản.
               4. Tư vấn pháp luật: Hôn nhân Gia đình, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế...
               5. Tư vấn trình tự thủ tục cấp Sổ đỏ, sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng Đất, Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất, tư vấn giải quyết tranh chấp Đất đai, Xin cấp phép xây dựng...
               6. Tư vấn pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo, Soạn thảo đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đại diện người khiếu nại, tố cáo theo ủy quyền.

Danh mục các dịch vụ thuộc: Tư vấn Thủ tục hành chính, Tư pháp

Tư vấn thủ tục tố tụng Tư vấn thủ tục tố tụngHSLAWS tư vấn trình tự thủ tục Tố tụng cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Thủ tục tố tụng Hình sự, Trình tự khởi kiện Dân sự, Lao động, Hành chính, Khởi kiện bồi thường thiệt hại, các thủ tục tài phán kinh tế. >> Chi tiết
Tư vấn nhận nuôi con nuôi, Kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tư vấn nhận nuôi con nuôi, Kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài.HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn nhận nuôi con nuôi, kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài, Sao lục bản án, quyết định Ly hôn, xác nhận quyền nuôi con, Yêu cầu quyền làm cha... >> Chi tiết
Pháp luật về Quốc tịch, Hộ khẩu, mở thừa kế, di chúc, phân chia tài sản Pháp luật về Quốc tịch, Hộ khẩu, mở thừa kế, di chúc, phân chia tài sảnHSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về Quốc tịch, chuyển đổi quốc tịch, Hộ khẩu và các vấn đề liên quan, Mở thừa kế theo các quy định của Pháp luật, soạn thảo di chúc cho Khách hàng... >> Chi tiết
Tư vấn Hôn nhân gia đình, Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế... Tư vấn Hôn nhân gia đình, Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế...HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến, tư vấn tại địa chỉ của Khách hàng về: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Luật hình sự và thủ tục tố tụng hình sự, Luật Dân sự, Luật Hành chính và thủ tục khiếu nại, khởi kiện... >> Chi tiết
Thủ tục cấp Sổ đỏ , sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Thủ tục cấp Sổ đỏ , sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng ĐấtHSLAWS cung cấp các dịch vụ nhà đất bao gồm: tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ, soạn thảo hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho, chia tài sản là quyền sử dụng Đất, tiếp hành các thủ tục: Giám sát mua bán nhà đất... >> Chi tiết
Khiếu nại, Tố cáo và soạn thảo Đơn, Thư, Đại diện theo Ủy quyền Khiếu nại, Tố cáo và soạn thảo Đơn, Thư, Đại diện theo Ủy quyềnTư vấn pháp luật về Khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, Soạn thảo đơn thư theo yêu cầu. Đại diện pháp luật cho người khiếu nại, tố cáo, thực hiện các ủy thác của người khiếu nại, tố cáo theo... >> Chi tiết

Dịch vụ khác: