HSLAWS cung cấp các loại bảng kê bao gồm: Bảng kê khai chứng từ thanh toán, bảng kê khai hóa đơn, bảng kê khai hàng hóa, Liệt kê hóa đơn mua bán hàng hóa ...
Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành

Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Giấy đi đường

Giấy đi đường

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ

Dùng cho Việt Nam đồng, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng kiểm kê tiền

Bảng kiểm kê tiền

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 494616 lượt

090 574 6666