Dịch vụ Đại diện thương hiệu, Ủy quyền quản lý nhãn hiệu, thương hiệu, Quảng bá hình ảnh là Đại diện khách hàng trong các hoạt động quản trị, quảng bá và giám sát xâm hại Sở hữu Trí tuệ.
Thương hiệu là gì?

Thương hiệu là gì?

Thương hiệu là cái tên hay dấu hiệu giúp nhận biết một sản phẩm. Một thương hiệu thành công đánh dấu một sản phẩm là có lợi thế cạnh tranh bền vững. Google, Cocacola, Microsoft… là những ví dụ điển hình về thương hiệu sản phẩm ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 1486413 lượt

090 574 6666