Mẫu bản liệt kê chi tiết tài sản bán đấu giá

Mẫu bản liệt kê chi tiết tài sản bán đấu giá

Mẫu bản liệt kê chi tiết tài sản bán đấu ...
Xem thêm
Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh thành phố

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh thành phố

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh (thành phố) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ...
Xem thêm
Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐ bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt

Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐ bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ...
Xem thêm
Báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận huyện

Báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận huyện

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận, huyện ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ...
Xem thêm
Báo cáo về tổ chức và hoạt động

Báo cáo về tổ chức và hoạt động

Báo cáo về tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ...
Xem thêm
Thẻ đấu giá viên

Thẻ đấu giá viên

Thẻ đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ...
Xem thêm
Đơn đề nghị cấp đổi thẻ đấu giá viên

Đơn đề nghị cấp đổi thẻ đấu giá viên

Đơn đề nghị cấp đổi thẻ đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ...
Xem thêm
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ...
Xem thêm
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 1528855 lượt

090 574 6666