✠ Tư vấn pháp luật thuế thu Nhập doanh nghiệp...
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước; là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của Nhà nước ...
Xem thêm
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2016

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp ...
Xem thêm
Cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là việc xác định đầy đủ nghĩa vụ trong một năm kinh doanh của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 28 lượt

Tổng số đã xem: 1528609 lượt

090 574 6666