▶ Khai nhận di sản thừa kế là bước đầu tiên trong quá trình phân chia di sản thừ kế theo ý nguyện của người lập di chúc hoặc phân chia di sản theo pháp luật...
Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác. Pháp luật Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản ...
Xem thêm
Giải quyết tranh chấp khi Khai nhận di sản thừa kế

Giải quyết tranh chấp khi Khai nhận di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.. ...
Xem thêm
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là Quyền sử dụng Đất và Quyền sở hữu Nhà ở

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là Quyền sử dụng Đất và Quyền sở hữu Nhà ở

Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai .. ...
Xem thêm
Thủ tục nhận thừa kế Tiền và Tài sản trong Ngân hàng

Thủ tục nhận thừa kế Tiền và Tài sản trong Ngân hàng

Theo quy định của pháp luật, khi thanh toán di sản thừa kế là tiền và tài sản trong ngân hàng, ngân hàng có thể dựa vào những văn bản về việc thanh toán, phân chia ...
Xem thêm
Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế thế vị theo pháp luật

Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế thế vị theo pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật dân sự, Thừa kế thế vị là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494499 lượt

090 574 6666