✠ Tổng hợp các thắc mắc về trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ quy định.. ...
Xem thêm
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Điều 47 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích được thực hiện như sau.. ...
Xem thêm
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau.. ...
Xem thêm
Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau.. ...
Xem thêm
Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần như sau.. ...
Xem thêm
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp như sau.. ...
Xem thêm
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Điều 50, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau.. ...
Xem thêm
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.. ...
Xem thêm
Thay đổi thành viên hợp danh

Thay đổi thành viên hợp danh

Điều 42 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi thành viên hợp danh như sau.. ...
Xem thêm
Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp được thực hiện như sau.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1420383 lượt

090 574 6666