Dân tộc là một cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, có lãnh thổ, quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất quốc gia của mình, gắn bó với nhau bởi lợi ích chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa... 

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 1585516 lượt

090 574 6666