☪ Tổng hợp các thắc mắc về đăng ký hộ kinh doanh...
Quy định của pháp luật về tên Hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về tên Hộ kinh doanh

Tên riêng Hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của Hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm, truyền thống lịch sử.. ...
Xem thêm
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh

Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký.. ...
Xem thêm
Quy định về địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh

Quy định về địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh

Đối với Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phái chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nới đăng ký hộ khẩu thường trú .. ...
Xem thêm
Quyền hoạt động của Hộ kinh doanh

Quyền hoạt động của Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có quyền hoạt động knh doanh kể từ ngày được cấp giáy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.. ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Giấy chứng nhậ đăng ký Hộ kinh doanh được cấp trê cơ sở thông tin trong hò sơ đăng ký kinh doanh do người thành lập Hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.... ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do người thành lập Hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.... ...
Xem thêm
Quyền thành lập Hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của Hộ kinh doanh

Quyền thành lập Hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của Hộ kinh doanh

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, các hộ gia đình có quyề thành lập Họ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký Hộ kinh doanh theo quy định... ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về Hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhận là công dân Việt Nam Hoặc một nhóm người hoặc một Hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 494716 lượt

090 574 6666