Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường được giải đáp bởi các luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực hình sự ...
Buôn bán trái phép qua biên giới ngoại tệ

Buôn bán trái phép qua biên giới ngoại tệ

Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì mới phạm tội buôn lậu và bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm... ...
Xem thêm
Tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng được thành lập theo pháp luật Việt Nam bao gồm tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài ...
Xem thêm
Cho vay trong hoạt động tín dụng

Cho vay trong hoạt động tín dụng

Trong hoạt động tín dụng , nếu người nào mà có một trong các hành vi sau đây thì vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.. ...
Xem thêm
Buôn bán trái phép qua biên giới gia súc, gia cầm

Buôn bán trái phép qua biên giới gia súc, gia cầm

Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạm tội buôn lậu và bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.. ...
Xem thêm
Sử dụng trái phép HĐ GTGT

Sử dụng trái phép HĐ GTGT

Người có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng trái phép hóa đơn đó để hợp thức hóa chứng từ về việc buôn bán trái phép hàng hóa chứng từ về việc buôn bán .. ...
Xem thêm
Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả

Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền.. ...
Xem thêm
Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng

Người có hành vi bán hoá đơn giá trị gia tăng cho người khác, mà biết rõ mục đích sử dụng hoá đơn của người mua, nếu người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự... ...
Xem thêm
Mua trái phép pháo nổ

Mua trái phép pháo nổ

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC ngày 25-12-2998 của Bộ công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự .. ...
Xem thêm
Người mang vàng tiêu chuẩn quốc tế nhập cảnh

Người mang vàng tiêu chuẩn quốc tế nhập cảnh

Cá nhân xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế phải có giấy phép do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú cấp và phải khai báo hải quan.... ...
Xem thêm
Hoạt động chứng khoán

Hoạt động chứng khoán

Theo quy định Luật chứng khoán năm 2006 về đối tượng, phương thức công bố thông tin như sau (Điều 100): Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1486406 lượt

090 574 6666