Những điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC

Những điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.. ...
Xem thêm
Điểm mới của luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2016

Điểm mới của luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2016

Ngày 06/04/2016 kỳ họp 11, QH Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT: thể hiện các thông điệp chính sách nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp ...
Xem thêm
Điều kiện và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất 2016

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất 2016

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư Số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT cụ thể như ...
Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.. ...
Xem thêm
Những điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN mới nhất 2015

Những điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN mới nhất 2015

Ngày 22/6/2015 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)... ...
Xem thêm
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại thông tư ...
Xem thêm
Tổng hợp 32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Tổng hợp 32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Từ ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực ...
Xem thêm
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất năm 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất năm 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất năm ...
Xem thêm
Mức giảm trừ gia cảnh phụ thuộc

Mức giảm trừ gia cảnh phụ thuộc

Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 10 năm ...
Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 10 năm ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1528528 lượt

090 574 6666