◈ Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con, giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa vợ, chồng theo quy định của...
Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại Điều 107 Luật Hôn nhân gia đình 2014 ...
Xem thêm
Mức cấp dưỡng

Mức cấp dưỡng

Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.. ...
Xem thêm
Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.. ...
Xem thêm
Quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó ...
Xem thêm
Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

Sau khi ly hôn, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ

Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ.. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình 2014.. ...
Xem thêm
Các trường hợp chấm dứt thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Các trường hợp chấm dứt thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Theo quy định tại Điều 118 Luật Hôn nhân gia đình 2014, nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây.. ...
Xem thêm
Cấp dưỡng nuôi con trong trường hợp bố mẹ việc làm không ổn định

Cấp dưỡng nuôi con trong trường hợp bố mẹ việc làm không ổn định

Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 1585547 lượt

090 574 6666