❖ Luật hôn nhân gia đình là đạo luật cơ bản nhằm bảo vệ các quan hệ gia đình có gắn kết với đạo đức xã hội; kế thừa, phát triển phong tục tốt đẹp của dân tộc...
Luật hôn nhân gia đình hiện hành của Việt Nam

Luật hôn nhân gia đình hiện hành của Việt Nam

Luật hôn nhân và gia đình đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014, Bộ luật bao gồm 09 chương và 133 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015 ...
Xem thêm
Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

Theo quy định tại Điều 2 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, chế độ hôn nhân gia đình gồm những nguyên tắc cơ bản sau đây.. ...
Xem thêm
Khái niệm về chế chế độ hôn nhân gia đình

Khái niệm về chế chế độ hôn nhân gia đình

Chế độ hôn nhân gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình.. ...
Xem thêm
Khái niệm kết hôn

Khái niệm kết hôn

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.. ...
Xem thêm
Kết hôn trái với quy định pháp luật

Kết hôn trái với quy định pháp luật

Kết hôn trái pháp luật được quy định quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm ...
Xem thêm
Khái niệm hôn nhân

Khái niệm hôn nhân

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014: Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn ...
Xem thêm
Ly hôn là gì

Ly hôn là gì

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014: Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án ...
Xem thêm
Khái niệm gia đình

Khái niệm gia đình

Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014 ...
Xem thêm
Khái niệm cấp dưỡng

Khái niệm cấp dưỡng

Khái niệm cấp dưỡng được quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 ...
Xem thêm
Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình

Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình

Điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình như sau.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1585554 lượt

090 574 6666