✠ Hỏi đáp giải thích các thắc mắc về tranh chấp đất đai, tổng hợp các vướng mắc về tranh chấp đất đai...
Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là một vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống cùng với đó là sự phức tạp của vụ việc theo thời gian đòi hỏi những tài liệu hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai cũng phải thường xuyên cập nhập các thông tin chính sách mới nhất của chính ...
Xem thêm
Thụ lý đơn khởi kiện, giải quyết khi chuyển nhượng QSDĐ bằng miệng

Thụ lý đơn khởi kiện, giải quyết khi chuyển nhượng QSDĐ bằng miệng

Theo quy định tại Điều 707 Bộ luật dân sự năm 2005(BLDS) thì “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Việc.. ...
Xem thêm
Tranh chấp về việc đổi đất với chính quyền địa phương

Tranh chấp về việc đổi đất với chính quyền địa phương

Ông A được cấp có thẩm quyền cấp một diện tích đất ở. Ủy ban nhân dân xã có văn bản thỏa thuận đổi cho ông A một diện tích đất khác để sử dụng mảnh đất của ông A cho việc công ...
Xem thêm
Tranh chấp lối đi chung

Tranh chấp lối đi chung

Bà B mua đất của ông A, khi mua đất có một lối đi chung với ông A (ông A còn có một lối đi khác). Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà B thì Ủy ban nhân dân… ...
Xem thêm
Thẩm quyền, thời hiệu vụ án tranh chấp đất đai

Thẩm quyền, thời hiệu vụ án tranh chấp đất đai

Xác định đúng quan hệ pháp luật là để áp dụng đúng pháp luật. Quan hệ pháp luật khác nhau thì pháp luật áp dụng để giải quyết khác nhau, trong đó có vấn đề thời hiệu khởi kiện cũng khác.. ...
Xem thêm
Ý kiến của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý

Ý kiến của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý

Điều 67, Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định về “Quản lý dịch vụ cung cấp thông tin đất đai”. Cụ thể là. Thông tin đất đai bao gồm thông tin về.. ...
Xem thêm
Cấp nhầm, chồng chéo quyền sử dụng đất

Cấp nhầm, chồng chéo quyền sử dụng đất

Sau khi tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp đất đai , phát hiện cấp có thẩm quyền cấp nhầm hoặc cấp chồng chéo quyền sử dụng đất với phần đất đang tranh chấp… ...
Xem thêm
Nội dung đơn khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Nội dung đơn khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Người muốn khởi kiện tại Tòa án để giải quyết đối với quyết định hành chính, thì phải viết đơn. Đơn kiện phải có các nội dung chính sau đây.. ...
Xem thêm
Thời hiệu khởi kiện với quyết định hành chính, hành vi hành chính

Thời hiệu khởi kiện với quyết định hành chính, hành vi hành chính

Người khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính phải làm đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính trong thời hạn ba mươi ngày (30), kể từ ngày hết thời hạn giải.. ...
Xem thêm
Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cấp Tỉnh

Trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính cấp Tỉnh

Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, của Uỷ ban nhân dân cấp ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1585555 lượt

090 574 6666