✯ Tổng hợp các vấn đề về pháp luật đầu tư, xây dựng. Giải đáp các thắc mắc về những thủ tục, giấy tờ liên quan đến đầu tư, xây dựng hay gặp phải khi làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước...
Trường hợp NĐT thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư

Trường hợp NĐT thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư

Tổ chức được thuê quản lý chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư theo hợp đồng quản lý ...
Xem thêm
NĐT nước ngoài có được phép đầu tư vào dự án khai thác quặng

NĐT nước ngoài có được phép đầu tư vào dự án khai thác quặng

Việc khai thác quặng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Nhà đầu tư sẽ phải tuân theo Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường ...
Xem thêm
Mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng

Mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng

Nhà đầu tư có quyền mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam ...
Xem thêm
Quy định chi tiết về việc chuyển giao công nghệ

Quy định chi tiết về việc chuyển giao công nghệ

Các cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có quyền chuyển giao công nghệ khi có đủ các điều kiện sau đây ...
Xem thêm
Quy định một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Quy định một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Một số thuật ngữ vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, có thể hiểu như sau ...
Xem thêm
Trường hợp thực hiện dự án đầu tư có xây dựng

Trường hợp thực hiện dự án đầu tư có xây dựng

Trường hợp thực hiện dự án đầu tư có xây dựng, nhà đầu tư có phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng ...
Xem thêm
Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm nước ngoài

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư phải được ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm được phép hoạt động kinh doanh trên trên lãnh thổ Việt Nam ...
Xem thêm
Thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật đầu tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư của mình ...
Xem thêm
Dự án thuộc lĩnh vực cấm đâu tư

Dự án thuộc lĩnh vực cấm đâu tư

Những dự án cấm đầu tư là những dự án thuộc các lĩnh vực: gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia ...
Xem thêm
Địa bàn hạn chế hoặc cấm đầu tư

Địa bàn hạn chế hoặc cấm đầu tư

Điều 31 Luật Đầu tư quy định Chính phủ có trách nhiệm ban hành Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư... ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494533 lượt

090 574 6666