✠ Tổng hợp các thắc mắc về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện...
Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp quy định.. ...
Xem thêm
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định.. ...
Xem thêm
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định... ...
Xem thêm
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.. ...
Xem thêm
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Điều 32 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Điều 31 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 30 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 29 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 28 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Điều 37 Điều 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như sau.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1528583 lượt

090 574 6666