☪ Tổng hợp các thắc mắc trong đời sống xã hội về thủ tục thi hành án dân sự và giải đáp các thắc mắc đó ...
Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án?

Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án?

Cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:
a)     Người yêu cầu thi hành án không có quyền yêu cầu thi hành án.. ...
Xem thêm
Cơ quan thi hành án dân sự phải làm gì khi nhận đơn yêu cầu thi hành án?

Cơ quan thi hành án dân sự phải làm gì khi nhận đơn yêu cầu thi hành án?

Khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận đơn yêu cầu thi hành án và cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn... ...
Xem thêm
Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án quy định như thế nào?

Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án quy định như thế nào?

Ngày gửi đơn yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu thi hành án nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi... ...
Xem thêm
Quyết định tiếp tục thi hành án

Quyết định tiếp tục thi hành án

Thủ trưởng có quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau.. ...
Xem thêm
Nội dung và hình thức của đơn yêu cầu thi hành án?

Nội dung và hình thức của đơn yêu cầu thi hành án?

Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký of người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.. ...
Xem thêm
Tạm đình chỉ thi hành án

Tạm đình chỉ thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị.. ...
Xem thêm
Thời hiệu yêu cầu thi hành án được quy định trong bao lâu?

Thời hiệu yêu cầu thi hành án được quy định trong bao lâu?

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự. ...
Xem thêm
Cơ quan thi hành án phải làm gì khi nhận bản án, quyết định?

Cơ quan thi hành án phải làm gì khi nhận bản án, quyết định?

Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự; ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và tên Tòa án đã ra bản án.. ...
Xem thêm
Hoãn thi hành án

Hoãn thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau: người phải thi hành án bị ốm nặng, người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.. ...
Xem thêm
Thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án?

Thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án?

Đối với bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c và đáp khoản 1 Điều 2 của Luật này thì Tòa án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1585561 lượt