HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về Quốc tịch, chuyển đổi quốc tịch, Hộ khẩu và các vấn đề liên quan, Mở thừa kế theo các quy định của Pháp luật, soạn thảo di chúc cho Khách hàng...
Thủ tục chuyển khẩu khác tỉnh

Thủ tục chuyển khẩu khác tỉnh

Thủ tục chuyển khẩu khác tỉnh là các trường hợp công dân chuyển nơi đăng ký thường trú từ tỉnh này sang tỉnh khác theo quy định của Luật cư trú ...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký tạm trú

Thủ tục đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ ...
Xem thêm
Tư vấn thủ tục tách hộ khẩu

Tư vấn thủ tục tách hộ khẩu

Điều 27 Luật cư trú quy định về thủ tục tách hộ khẩu như sau: Điều kiện tách hộ khẩu: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.. ...
Xem thêm
Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu

Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu

Sổ hộ khẩu hay gọi tắt là hộ khẩu là tài liệu làm căn cứ để xác định việc đăng ký hộ khẩu thường trú của từng gia đình hoặc từng đơn vị lập sổ ...
Xem thêm
Chứng nhận Quốc Tịch

Chứng nhận Quốc Tịch

Đối với mỗi cá nhân việc xác định quốc tịch hết sức quan trọng, bởi quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân sẽ được bảo vệ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia mà công dân đó mang quốc tịch ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1585692 lượt

090 574 6666