❧ OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức. OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm, an toàn cho con người ...
Giới thiệu chung về OHSAS 18001:2007

Giới thiệu chung về OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.. ...
Xem thêm
Các bước triển khai Xây dựng hệ thống theo OHSAS 18001:2007

Các bước triển khai Xây dựng hệ thống theo OHSAS 18001:2007

Quá trình triển khai OHSAS 18001:2007 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống.. ...
Xem thêm
Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

Hệ thống tài liệu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 đóng một vai trò hết sức quan trọng, là bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiện chất lượng của mình.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 494804 lượt

090 574 6666