❀ Tổng hợp một số quy định của pháp luật tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật...
Các nội dung chính của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Các nội dung chính của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây: Số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị; Chức vụ của người ra quyết định kháng nghị.. ...
Xem thêm
Thủ tục và thẩm quyền để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thủ tục và thẩm quyền để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, báo cáo Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem .. ...
Xem thêm
Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội .. ...
Xem thêm
Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm

Hội đồng tái thẩm có các quyền sau đây: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm .. ...
Xem thêm
Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm và thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm và thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án các cấp .. ...
Xem thêm
Quy định về thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện

Quy định về thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện

Đương sự hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo bằng văn bản cho những người có quyền kháng nghị .. ...
Xem thêm
Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: Mới phát hiện được tình tiết quan trọng .. ...
Xem thêm
Tính chất của tái thẩm

Tính chất của tái thẩm

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà .. ...
Xem thêm
Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và người được nhận quyết định giám đốc thẩm

Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm và người được nhận quyết định giám đốc thẩm

Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Hội đồng giám đốc thẩm .. ...
Xem thêm
Nội dung của quyết định giám đốc thẩm

Nội dung của quyết định giám đốc thẩm

Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định giám đốc thẩm phải có các nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên toà .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 505921 lượt

090 574 6666