✠ Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp tội phạm về chức vụ trong thực tiễn hiện nay được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật hình sự ...
Khách thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác

Khách thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác

Khách thể của tội phạm này là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền.. ...
Xem thêm
Chủ thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác

Chủ thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác

Đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm cũng là các dấu hiệu rất quan trọng để xác định hành vi phạm tội.. ...
Xem thêm
Quy định chung về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Quy định chung về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng.. ...
Xem thêm
Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội nhận hối lộ

Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội nhận hối lộ

Theo quy định tại khoản 5 Điều 279 Bộ luật hình sự thì ngoài hình phạt chính, người phạm tội nhận hối lộ còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.. ...
Xem thêm
Quy định về tội nhận hối lộ trong các trường hợp thuộc khoản 4 Điều 279 Bộ luật hình sự

Quy định về tội nhận hối lộ trong các trường hợp thuộc khoản 4 Điều 279 Bộ luật hình sự

Các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 4 Điều 279 Bộ luật hình sự là các trường hợp có khung hình phạt hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Cụ thể như sau.. ...
Xem thêm
Phạm tội nhận hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 279 Bộ luật hình sự

Phạm tội nhận hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 279 Bộ luật hình sự

Các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 279 Bộ luật hình sự là các trường hợp có khung hình phạt từ mười lăm đến hai mươi năm tù. Cụ thể như sau.. ...
Xem thêm
Phạm tội nhận hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 279 Bộ luật hình sự

Phạm tội nhận hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 279 Bộ luật hình sự

Các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều 279 Bộ luật hình sự là các trường hợp có khung hình phạt từ bảy năm đến mười lăm năm tù. Cụ thể như sau.. ...
Xem thêm
Phạm tội nhận hối lộ không có các tình tiết định khung hình phạt

Phạm tội nhận hối lộ không có các tình tiết định khung hình phạt

Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 279 Bộ luật hình sự, là cấu thành cơ bản của tội nhận hối lộ, có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù.. ...
Xem thêm
Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội nhận hối lộ

Các dấu hiệu về mặt chủ quan của tội nhận hối lộ

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình là cố ý (cố ý trực tiếp), tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội.. ...
Xem thêm
Quy định về mặt khách quan của tội nhận hối lộ

Quy định về mặt khách quan của tội nhận hối lộ

Người phạm tội nhận hối lộ phải là người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình. Nếu ở tội tham ô tài sản, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là để chiếm đoạt.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 28 lượt

Tổng số đã xem: 1585604 lượt

090 574 6666