✠ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về thừa kế, di sản thừa kế và thủ tục khai nhận di sản thừa kế...
Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

Trong trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia di sản bằng hiện vật.. ...
Xem thêm
Quy định về những trường hợp bị hạn chế phân chia di sản

Quy định về những trường hợp bị hạn chế phân chia di sản

Trong trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chí được phân chia sau một thời hạn nhất định.. ...
Xem thêm
Việc phân chia di sản theo pháp luật

Việc phân chia di sản theo pháp luật

Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng.. ...
Xem thêm
Việc phân chia di sản theo di chúc

Việc phân chia di sản theo di chúc

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc, nếu di chúc không xác định rõ phần của những người thừa kế thì di sản được chia đều.. ...
Xem thêm
Việc thanh toán nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan

Việc thanh toán nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan

Khi chia di sản thừa kế thì các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.. ...
Xem thêm
Người phân chia di sản

Người phân chia di sản

Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.. ...
Xem thêm
Việc những người thừa kế họp mặt, thỏa thuận

Việc những người thừa kế họp mặt, thỏa thuận

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt và thỏa thuận những điều sau đây: Cử người quản lý di sản.. ...
Xem thêm
Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác

Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác

Trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.. ...
Xem thêm
Quy định quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Quy định quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản.. ...
Xem thêm
Quy định quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ

Quy định quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định của BLDS về thừa kế theo pháp luật và thừa kế kế vị.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494874 lượt

090 574 6666