Hệ thống quản lý của Doanh nghiệp là tập hợp các công cụ quản lý, với sự liên quan mật thiết và không thể tách rời, các công cụ quản lý bổ sung đan xen chặt chẽ với nhau để đảm bảo mục tiêu quản lý của Doanh nghiệp...
 
Hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp được cụ thể trong các Quy chế, Quy định, Quy trình do Doanh nghiệp ban hành. Việc ban hành hệ thống quy chế, quy phạm, quy trình có ý nghĩa rất quan trong trọng quản lý điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể ban hành được một văn bản quy phạm hợp pháp, phù hợp thực tế, đảm bảo khoa học ứng dụng.
 
Trước khi xây dựng quy phạm nội bộ, cần xây dựng mục đích, sự cần thiết, phạm vi đối tượng điều chỉnh cụ thể. Xác định được mục đích và đối tượng chính là doanh nghiệp đã xác định được “tên loại” quy phạm cần ban hành. Quy chế, quy định, quy trình là những thuật ngữ riêng dành cho những mục đích và đối tượng riêng đó.
 
Trên cơ sở nghiên cứu và dựa vào nhu cầu thực tiễn của Doanh nghiệp, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến xây dựng hệ thống pháp lý quản lý của Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp có được hệ thống pháp lý vững chắc, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành, hoạt động của mỗi Doanh nghiệp.
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.   
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1585678 lượt

090 574 6666