Tổng hợp tất cả các văn bản, biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO áp dụng đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, cầu đường, ... 
Mẫu Phương án kỹ thuật khảo sát

Mẫu Phương án kỹ thuật khảo sát

Biểu mẫu Phương án kỹ thuật khảo sát áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Phiếu soát hồ sơ khảo sát

Mẫu Phiếu soát hồ sơ khảo sát

Biểu mẫu Phiếu soát hồ sơ khảo sát áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Biểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư

Biểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư

Biểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán công trình

Mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán công trình

Biểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán công trình áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Biểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công

Biểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công

Biểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập thiết kế BVTC áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư

Mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư

Biểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Mẫu Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Biểu mẫu Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Kế hoạch chất lượng

Mẫu Kế hoạch chất lượng

Biểu mẫu Kế hoạch chất lượng áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Biểu mẫu in ấn, đóng gói, lưu trữ hồ sơ

Biểu mẫu in ấn, đóng gói, lưu trữ hồ sơ

Biểu mẫu in ấn, đóng gói, lưu trữ hồ sơ áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Biểu mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận yêu cầu khách hàng áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 34 lượt

Tổng số đã xem: 1528678 lượt

090 574 6666