❒ Tổng hợp các thắc mắc về pháp luật đất đai, giải đáp về những thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai hay gặp phải khi đi làm việc với các cơ quan hành chính...
Điều kiện để tổ chức và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai

Điều kiện để tổ chức và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai

Pháp luật đất đai quy định về tổ chức và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như ...
Xem thêm
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013

Quy định của pháp luật đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất như sau.. ...
Xem thêm
Cá nhân có được chuyển nhượng đất trồng rừng được chính quyền địa phương giao đất không

Cá nhân có được chuyển nhượng đất trồng rừng được chính quyền địa phương giao đất không

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ ...
Xem thêm
Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định cụ thể tại Điều 171 Luật đất đai năm 2013 ...
Xem thêm
Bị cháy giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận không?

Bị cháy giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận không?

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định và đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 101 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ...
Xem thêm
Việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013?

Việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013?

Luật đất đai 2013 quy định về việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013 như sau.. ...
Xem thêm
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng miệng tranh chấp có yêu cầu Tòa thụ lý được không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng miệng tranh chấp có yêu cầu Tòa thụ lý được không?

Theo quy định tại Điều 707 Bộ luật dân sự thì "Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản.. ...
Xem thêm
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Luật đất đai 2013 quy định về cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai như sau.. ...
Xem thêm
Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau.. ...
Xem thêm
Đất thuê 50 năm có chuyển nhượng được không

Đất thuê 50 năm có chuyển nhượng được không

Tại Điều 174 Luật đất đai 2013 có quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494683 lượt

090 574 6666