Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp là hoạt động tổ chức lại Doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 494759 lượt

090 574 6666