✠ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về thi hành án trong những trường hợp cụ thể ...
Những cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy vật chứng, tài sản

Những cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy vật chứng, tài sản

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy.. ...
Xem thêm
Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước

Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước

Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự.. ...
Xem thêm
Tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ

Tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ

Thủ kho có trách nhiệm trực tiếp nhận, kiểm tra hiện trạng vật chứng, tài sản tạm giữ và nhập kho thi hành án. Việc giao nhận vật chứng, tài sản tạm giữ phải được lập biên bản.. ...
Xem thêm
Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ kèm theo bản án, quyết định

Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ kèm theo bản án, quyết định

Vật chứng, tài sản tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự do yêu cầu phục vụ việc xét xử mà chưa được chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự thì phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án .. ...
Xem thêm
Xử lý với trường hợp không chấm dứt công việc đã có bản án, quyết định buộc chấm dứt

Xử lý với trường hợp không chấm dứt công việc đã có bản án, quyết định buộc chấm dứt

Người phải thi hành án không tự nguyện chấm dứt việc thực hiện công việc mà theo bản án, quyết định không được.. ...
Xem thêm
Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản

Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án trong các trường hợp sau.. ...
Xem thêm
Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại thì việc thi hành án được thực hiện như sau.. ...
Xem thêm
Thi hành quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

Thi hành quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa

Theo quy định của pháp luật, việc thi hành quyết định giám đốc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa được thực hiện như sau.. ...
Xem thêm
Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực được thi hành như sau .. ...
Xem thêm
Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án

Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án

Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án được pháp luật quy định như sau.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 22 lượt

Tổng số đã xem: 1585731 lượt

090 574 6666