HSLAWS cung cấp các dịch vụ: Tư vấn, Ủy quyền đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan...theo thể thức trọn gói hoặc từng phần. Đại diện pháp luật cho khách hàng trong quá trình giải quyết vi phạm SHTT.
Giới hạn bảo hộ quyền tác giả và thời hạn bảo hộ

Giới hạn bảo hộ quyền tác giả và thời hạn bảo hộ

Tác giả là những người bằng lao động trí tuệ của mình, trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện dưới dạng vật chất nhất định. Tác giả có quyền tinh thần và quyền kinh tế đối với tác ...
Xem thêm
Các quyền của tác giả

Các quyền của tác giả

Tác giả có quyền tinh thần và quyền kinh tế đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra. Theo pháp luật Việt Nam là quyền nhân thân và quyền tài sản ...
Xem thêm
Giải quyết tranh chấp & xử lý Xâm phạm quyền

Giải quyết tranh chấp & xử lý Xâm phạm quyền

Để bảo vệ một thương hiệu tránh khỏi sự sai phạm, bắt chước hay sự lạm dụng đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của luật pháp. Luật bảo hộ thương hiệu giúp bạn đăng kí tên, biểu tượng và thiết kế lâu dài. Luật bảo hộ bằng phát minh cho ...
Xem thêm
Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký.. ...
Xem thêm
Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Khoản 2, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005). Quyền tác giả là.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494655 lượt

090 574 6666