Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Điều 62 Luật viên chức số 58/2010/QH12 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này.. ...
Xem thêm
Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành

Điều 61 Luật viên chức số 58/2010/QH12 Quy định về hiệu lực thi hành luật này.. ...
Xem thêm
Áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với các đối tượng khác

Áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với các đối tượng khác

Điều 60 Luật viên chức số 58/2010/QH12 Quy định về việc áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với các đối tượng khác.. ...
Xem thêm
Quy định chuyển tiếp

Quy định chuyển tiếp

Điều 59 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định chuyển tiếp.. ...
Xem thêm
Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

Điều 58 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức.. ...
Xem thêm
Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 57 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.. ...
Xem thêm
Các quy định khác liên quan đến việc kỷ Luật Viên chức

Các quy định khác liên quan đến việc kỷ Luật Viên chức

Điều 56 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định các quy định khác liên quan đến việc kỷ Luật Viên chức.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

Điều 55 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả.. ...
Xem thêm
Tạm đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ công tác

Điều 54 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định về việc tạm đình chỉ công tác.. ...
Xem thêm
Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Điều 53 Luật viên chức số 58/2010/QH12 quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 1486388 lượt