Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thưởng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng chấm công làm thêm giờ

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Bảng chấm công

Bảng chấm công

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Phiếu trả lương

Phiếu trả lương

Mẫu phiếu trả lương .. ...
Xem thêm
Báo cáo công nợ đầu năm

Báo cáo công nợ đầu năm

Mẫu báo cáo công nợ đầu năm .. ...
Xem thêm
Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải thu

Mẫu báo cáo công nợ phải thu .. ...
Xem thêm
Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo công nợ phải trả

Mẫu báo cáo công nợ phải trả .. ...
Xem thêm
Bảng thanh toán tiền lương 1

Bảng thanh toán tiền lương 1

Mẫu bảng thanh toán tiền lương .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 1585702 lượt

090 574 6666