HSLAWS cung cấp các dịch vụ nhà đất bao gồm: tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ, soạn thảo hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho, chia tài sản là quyền sử dụng Đất, tiếp hành các thủ tục: Giám sát mua bán nhà đất...
Thủ tục sang tên do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Thủ tục sang tên do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Thủ tục sang tên do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ...
Xem thêm
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất.. ...
Xem thêm
Thủ tục cấp đổi sổ đỏ

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ được quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.. ...
Xem thêm
Thủ tục tách sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đỏ

Tách sổ đỏ là việc sang tên một phần Quyền sử dụng đất cho người khác, kết quả của nó là hình thành nhiều thửa đất mới đứng tên hai chủ sở hữu khác ...
Xem thêm
Thủ tục sang tên Sổ đỏ

Thủ tục sang tên Sổ đỏ

Việc mua bán nhà, đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND. Sau khi lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên phải làm thủ tục sang tên trước bạ ...
Xem thêm
Thủ tục cấp Sổ đỏ

Thủ tục cấp Sổ đỏ

Với doanh nghiệp, hay cá nhân thì bất động sản vẫn luôn là tài sản có giá trị lớn và nhanh chóng khẳng định quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ và được quan tâm hàng đầu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 494854 lượt

090 574 6666