Phát hành cổ phần lần đầu là quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ cấu vốn cổ phần lần đầu. Cổ phần lần đầu bao gồm: Cổ phần Nhà nước nắm giữ, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược...
Tư vấn phát hành cổ phần vốn góp

Tư vấn phát hành cổ phần vốn góp

Tất cả các hoạt động kinh doanh dù với bất kỳ quy mô nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định, nó là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 1420380 lượt

090 574 6666