☪ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về hình thức, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, nghĩa vụ của các bên khi chuyển quyền sử dụng đất ...
Hồ sơ thuê đất đối với doanh nghiệp

Hồ sơ thuê đất đối với doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định người xin giao đất, thuê ...
Xem thêm
Thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng ...
Xem thêm
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận

Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận

Theo quy định tại Điều 25 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội quy định Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhận sử dụng đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận ...
Xem thêm
Văn phòng đăng ký nhà đất

Văn phòng đăng ký nhà đất

Tại Điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể về khái niệm và chức năng của Văn phòng đăng ký đất ...
Xem thêm
Anh vợ tặng vợ chồng em gái đất phải nộp thuế gì?

Anh vợ tặng vợ chồng em gái đất phải nộp thuế gì?

Khi được tặng cho Quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật người được tặng cho phải có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với phần được tặng cho, trừ trường hợp pháp luật quy định được miễn ...
Xem thêm
Có nên mua nhà đất không có sổ đỏ?

Có nên mua nhà đất không có sổ đỏ?

Mua nhà đất không có sổ đỏ dễ gặp rủi ro nếu trong trường hợp rơi vào giải tỏa thì sẽ không được bồi thường. Hoặc khi sử dụng muốn làm yêu cầu cấp Giấy chứng nhận sẽ gặp nhiều khó khăn ...
Xem thêm
Thừa kế quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình

Thừa kế quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình

Hộ gia đình được Nhà nước giao đất nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để lại cho những người thừa kế theo quy định tại Phần thứ tư của BLDS và pháp luật về đất đai .. ...
Xem thêm
Quyền để thừa kế quyền sử dụng đất

Quyền để thừa kế quyền sử dụng đất

Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại Phần thứ tư của BLDS và pháp luật về đất đai .. ...
Xem thêm
Thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của BLDS và pháp luật về đất đai .. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ và quyền của bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Nghĩa vụ và quyền của bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Bên nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây: Thanh toán phần lợi nhuận cho bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đúng thời hạn... ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 29 lượt

Tổng số đã xem: 1585656 lượt

090 574 6666