Khi thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 30 lượt

Tổng số đã xem: 1528710 lượt

090 574 6666