✪ Hỏi đáp về thủ tục thi hành án dân sự, các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và thực tế áp dụng pháp luật thi hành án dân sự hiện nay ...
Quyền yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định được thực hiện

Quyền yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định được thực hiện

Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan thi hành án có quyền yêu cầu bằng văn bản.. ...
Xem thêm
Quy định của Pháp luật về việc cấp bản án, quyết định của Tòa án

Quy định của Pháp luật về việc cấp bản án, quyết định của Tòa án

Khi bản án, quyết định của Tòa án thuộc trường hợp được thi hành thì Tòa án đã tuyên bản án, quyết định đó phải cấp cho người thi hành án và người phải thi hành bản án.. ...
Xem thêm
Những bản án, quyết định dân sự nào của Tòa án được thi hành

Những bản án, quyết định dân sự nào của Tòa án được thi hành

Những bản án, quyết định dân sự của Tòa án được thi hành là những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, bao gồm.. ...
Xem thêm
Những hành vi được xem là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Những hành vi được xem là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Pháp luật đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự như: vắng mặt thực hiện việc thi hành án mà không có lý do chính đáng, cố tình không thực hiện bản án, quyết định.. ...
Xem thêm
Đối tượng bị xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Đối tượng bị xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử phạt vi phạm hành chính .. ...
Xem thêm
Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.. ...
Xem thêm
Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Những người sau đây có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự: Chấp hành viên đang giải quyết việc thi hành án; Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ án phá sản;.. ...
Xem thêm
Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự

Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự

Theo quy định của pháp luật, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự.. ...
Xem thêm
Cơ quan có quyền kháng nghị và thời gian kháng nghị thi hành án dân sự

Cơ quan có quyền kháng nghị và thời gian kháng nghị thi hành án dân sự

Theo quy định của pháp luật, Cơ quan có quyền kháng nghị thi hành án dân sự là Viện kiểm sát. Thời hạn kháng nghị tương ứng của Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp là 15 và 30 ngày.. ...
Xem thêm
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự là một quy định quan trọng góp phần đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 19 lượt

Tổng số đã xem: 1528840 lượt

090 574 6666