Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục...
Hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Điều 60 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về hướng dẫn thi ...
Xem thêm
Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành

Điều 59 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về hiệu lực thi hành của luật này.. ...
Xem thêm
Trẻ em vi phạm pháp luật

Trẻ em vi phạm pháp luật

Điều 58 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em vi phạm pháp ...
Xem thêm
Trẻ em nghiện ma túy

Trẻ em nghiện ma túy

Điều 57 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em nghiện ma ...
Xem thêm
Trẻ em bị xâm hại tình dục

Trẻ em bị xâm hại tình dục

Điều 56 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em bị xâm hại tình ...
Xem thêm
Trẻ em lang thang

Trẻ em lang thang

Điều 55 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em lang ...
Xem thêm
Trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại, trẻ em phải làm việc xa gia đình

Trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại, trẻ em phải làm việc xa gia đình

Điều 54 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại, trẻ em phải làm việc xa gia ...
Xem thêm
Trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Điều 53 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em nhiễm ...
Xem thêm
Trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học

Trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học

Điều 52 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa ...
Xem thêm
Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi

Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi

Điều 51 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định về trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 23 lượt

Tổng số đã xem: 1585719 lượt

090 574 6666