✽ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế liên quan đễn các quy định về tố tụng dân sự ...
Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.. ...
Xem thêm
Thời hạn tố tụng là bao lâu

Thời hạn tố tụng là bao lâu

Thời hạn tố tụng là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác để người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện.. ...
Xem thêm
Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

Trong trường hợp người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng không phải là Toà án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng hoặc cán bộ.. ...
Xem thêm
Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được cấp, tống đạt hoặc thông báo... ...
Xem thêm
Thủ tục niêm yết công khai

Thủ tục niêm yết công khai

Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng chỉ được thực hiện khi không rõ tung tích của người được cấp, tống đạt hoặc thông báo.... ...
Xem thêm
Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp

Thủ tục cấp, tống đạt hoặc thông báo trực tiếp

Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng có liên quan... ...
Xem thêm
Các phương thức cấp, tống đạt, hoặc thông báo văn bản tố tụng

Các phương thức cấp, tống đạt, hoặc thông báo văn bản tố tụng

Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức sau đây:.. ...
Xem thêm
Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện.. ...
Xem thêm
Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo

Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo

Văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo theo quy định của pháp luật bao gồm:.. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

Nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1585567 lượt

090 574 6666