HSLAWS cung cấp dịch vụ Luật sư - Doanh nghiệp, với vai trò của mình, Luật sư tham gia các vòng đàm phán hợp đồng kinh doanh, thẩm định tính chất pháp lý của vụ việc, thẩm định các giá trị tài chính và nguồn vốn, Đại diện thương mại...
Tham gia đàm phán hợp đồng

Tham gia đàm phán hợp đồng

Đàm phán là giai đoạn hết sức quan trọng quyết định sự thành bại cho việc đi đến ký kết hợp đồng và đạt được các điều khoản có lợi. Để một cuộc đàm phán thành công, có nhiều yếu tố ảnh hưởng như mục đích, nội dung, bối cảnh, ...
Xem thêm
Đại diện thương mại theo ủy quyền

Đại diện thương mại theo ủy quyền

Đại diện thương mại theo ủy quyền là việc một thương nhân ủy nhiệm (bên đại diện) của thương nhân khác (bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân, được hưởng thù lao về việc đại diện. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494653 lượt

090 574 6666