☪ Xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án kinh doanh là tiền đề cho việc triển khai các công việc tiếp theo trong công tác cổ phần hoá doanh nghiệp...
Phương án kinh doanh và Nhà đầu tư chiến lược

Phương án kinh doanh và Nhà đầu tư chiến lược

Sức mạnh và khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp được đánh giá qua ba trụ cột chính là tiềm lực tài chính; năng lực quản trị điều hành và trình độ công nghệ. Các doanh nghiệp nhà ...
Xem thêm
Phương án Tài chính và xử lý công nợ

Phương án Tài chính và xử lý công nợ

Thị trường tài chính có nhiều biến động lớn, diễn biến bất thường. Chính vì vậy phương án tài chính khi cổ phần hóa cần được tổng hợp kỹ lưỡng và dự đoán được các khả năng sẽ ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494851 lượt

090 574 6666