✪ Tổng hợp các thắc mắc về tạm ngừng, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh...
Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo ...
Xem thêm
Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy đinh của pháp luật về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.. ...
Xem thêm
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau.. ...
Xem thêm
Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điều 204 của Luật Doanh ...
Xem thêm
Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào

Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1528523 lượt

090 574 6666