✠ Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về quy định chung của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự được áp dụng trong thực tiễn hiện nay, ...
Trường hợp người chưa thành niên phạm tội được xóa án tích

Trường hợp người chưa thành niên phạm tội được xóa án tích

Điều 107 Bộ luật hình sự quy định về thời hạn xóa án tích đối với người chưa thành niên .. ...
Xem thêm
Trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội

Trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội

Việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội cũng là một chính sách hình sự Nhà nước nhằm chủ yếu giáo dục giúp đỡ họ trở thành người có ích cho xã hội .. ...
Xem thêm
Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội

Việc tổng hợp hình phạt đối với người chưa thành niên trong trường hợp phạm nhiều tội, trước hết phải căn cứ vào những quy định về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội quy định .. ...
Xem thêm
Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự, thì người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm: Cảnh cáo, Phạt tiền, Cải tạo không giam giữ, Tù có thời hạn .. ...
Xem thêm
Các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội

Các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội

Người chưa thành niên phạm tội, nếu có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, có thể bị áp dụng các biện pháp tư pháp theo quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49 Bộ luật hình sự như đối với .. ...
Xem thêm
Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội

Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội

Điều 91 Bộ luật hình sự quy định 7 nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, trong đó thứ nhất là nguyên tắc xử lý chung, thứ hai là nguyên tắc miễn trách nhiệm hình sự .. ...
Xem thêm
Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt

Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là trường hợp xóa án tích trước thời hạn quy định Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật hình sự, trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện .. ...
Xem thêm
Cách tính thời hạn để xoá án tích

Cách tính thời hạn để xoá án tích

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là trường hợp xóa án tích trước thời hạn quy định Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật hình sự, trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện .. ...
Xem thêm
Xoá án tích theo quyết định của Toà án

Xoá án tích theo quyết định của Toà án

Chỉ những người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại tội quy định tại Chương XIII các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI .. ...
Xem thêm
Trường hợp đương nhiên được xóa án tích

Trường hợp đương nhiên được xóa án tích

Theo quy định tại Điều 64 Bộ luật hình sự thì những người sau đây đương nhiên được xóa án tích: Người được miễn hình phạt coi như không có án tích ngay sau khi bản án đã có hiệu lực .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 1528538 lượt

090 574 6666