✠ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm ...
Thông báo về việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

Thông báo về việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị phải gửi ngay quyết định kháng nghị cho đương sự có liên quan đên kháng nghị.. ...
Xem thêm
Người có quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm

Người có quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm

Đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm.. ...
Xem thêm
Thời hạn gửi bản án, quyết định phúc thẩm

Thời hạn gửi bản án, quyết định phúc thẩm

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Toà án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp .. ...
Xem thêm
Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

Khi phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải triệu tập các đương sự, trừ trường hợp cần phải .. ...
Xem thêm
Nội dung của bản án phúc thẩm

Nội dung của bản án phúc thẩm

Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án phúc thẩm gồm có: Phần mở đầu; Phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị .. ...
Xem thêm
Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án

Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án

Hội đồng xét xử phúc thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nếu trong quá trình giải quyết vụa án tại Tòa án cấp sơ thẩm, vụ án thuộc một trong các trường hợp: Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã .. ...
Xem thêm
Các trường hợp hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

Các trường hợp hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án trong các trường hợp sau đây .. ...
Xem thêm
Trường hợp hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm

Trường hợp hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm

Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm nếu Toà án cấp sơ thẩm quyết định không đúng pháp luật trong các trường hợp sau đây .. ...
Xem thêm
Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm

Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm

Hội đồng xét xử phúc thẩm có các quyền sau đây: Giữ nguyên bản án sơ thẩm; Sửa bản án sơ thẩm; huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án .. ...
Xem thêm
Trình tự trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm

Trình tự trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm

Trong trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát vẫn giữ kháng nghị và các đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử phúc thẩm .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 505687 lượt

090 574 6666