Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

HSLAWS cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ với các gói giải pháp dịch vụ hoàn hảo nhất, khi sử dụng dịch vụ tư vấn này khách hàng được tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến Sở hữu Trí tuệ, các công ước quốc tế về Sở hữu trí tuệ, các quy định về bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đề Nhãn hiệu, thương hiệu...
Trọng tâm các lĩnh vực cụ thể sau:
         1. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, logo, phát minh sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam,
         2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, logo, biểu trưng, phát minh sáng chế, kiểu dáng công nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
         3. Thủ tục Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và phân tích thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.
         4. Thủ tục Đại diện Thương hiệu, Ủy quyền giải quyết tranh chấp nhãn hiệu, thương hiệu tại Việt Nam.
         5. Tư vấn giải pháp xây dựng và quản trị nhãn hiệu, thương hiệu.
         6. Tư vấn pháp luật Quốc tế về Sở hữu Trí tuệ và các điều khoản về Sở hữu Trí tuệ mà Việt Nam tham gia công nhận và ký kết.

Danh mục các dịch vụ thuộc: Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu, Logo, Thương hiệu hàng hóa dịch vụ. Đăng ký nhãn hiệu, Logo, Thương hiệu hàng hóa dịch vụ.HSLAWS tư vấn thủ tục Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ đối với: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ phát minh sáng chế, Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, phần mềm máy tính, chuyển giao công nghệ. >> Chi tiết
Giám định thương hiệu, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và phân tích thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra Giám định thương hiệu, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và phân tích thiệt hại do hành vi vi phạm gây raGiám định Sở hữu trí tuệ là các bước tiến hành Tiếp nhận đề nghị giám định đến việc phân tích tính chất mức độ vi phạm và xác định giá trị thiệt hại do hành vi xâm hại Sở hữu Trí tuệ gây ra. >> Chi tiết
Đại diện Thương hiệu, Ủy quyền quản lý nhãn hiệu, thương hiệu, Quảng bá hình ảnh. Đại diện Thương hiệu, Ủy quyền quản lý nhãn hiệu, thương hiệu, Quảng bá hình ảnh.Dịch vụ Đại diện thương hiệu, Ủy quyền quản lý nhãn hiệu, thương hiệu, Quảng bá hình ảnh là Đại diện khách hàng trong các hoạt động quản trị, quảng bá và giám sát xâm hại Sở hữu Trí tuệ. >> Chi tiết
Tư vấn giải pháp xây dựng và quản trị nhãn hiệu, thương hiệu. Tư vấn giải pháp xây dựng và quản trị nhãn hiệu, thương hiệu.Xây dựng và Quản trị thương hiệu là việc làm thường xuyên liên tục gắn kết với các lợi ích lâu dài của Doanh nghiệp. HSLAWS cung cấp các dịnh vụ theo các gói giải pháp về "Xây dựng và quản trị thương hiệu"... >> Chi tiết
Tư vấn pháp luật về Quyền tác giả, quyền liên quan Tư vấn pháp luật về Quyền tác giả, quyền liên quanHSLAWS cung cấp các dịch vụ: Tư vấn, Ủy quyền đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan...theo thể thức trọn gói hoặc từng phần. Đại diện pháp luật cho khách hàng trong quá trình giải quyết vi phạm SHTT. >> Chi tiết
Tư vấn pháp luật Quốc tế về Sở hữu Trí tuệ Tư vấn pháp luật Quốc tế về Sở hữu Trí tuệHSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về Sở hữu Trí tuệ theo các Công ước Quốc tế, các Hiệp định ASIAN, ASIAN +3, cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của các Doanh nghiệp Việt Nam tại các nước trong khu vực và trên thế giới. >> Chi tiết

Dịch vụ khác: